Afdrukbare pagina
NederlandsEnglish
UW PARTNER IN ELEKTROTECHNIEK
Onze partners
Onze partners
Tripp lite
Tripp lite

1      Directe en indirecte GHG-emissies

1.1. Berekende GHG emissies H1 2017
 

Scope 1

omvang

eenheid

conversiefactor

ton CO2

Gasverbruik

14.369

m3

1.887

27,1

Brandstofverbruik wagenpark diesel

1.318

liters

3.230

4,3

Brandstofverbruik wagenpark (benzine)

1.775

liters

2.740

4,9

Brandstofverbruik huur (diesel)

0

liters

3.230

0

Brandstofverbruik huur (LPG)

0

liters

1.806

0

Brandstofverbruik huur (benzine)

0

liters

2.740

0

propaangas

0

liters

1.725

0,0

   

Totaal scope 1

36,2

     
     

Scope 2

omvang

eenheid

conversiefactor

ton CO2

Elektraverbruik - grijs

23.950

kWh

526

12,6

Elektraverbruik - groen

14.182

kWh

0

0

Stadswarmte

0

GJ

26.490

0

Zakelijke km privéauto’s (algemeen)

1.862

km's

220

0

Vliegreizen < 700

1.200

km's

297

0

Vliegreizen 700 - 2500

7.200

km's

200

1

Vliegreizen > 2500

0

km's

147

0

   

Totaal scope 2

14,8

     

Totaal scope 1 en 2

51,0


1.2. Verbranding biomassa
Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Belpa.

1.3. GHG verwijderingen
Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaats gevonden bij Belpa.

1.4. Uitzonderingen
Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol.

1.5. Belangrijkste beïnvloeders

Binnen Belpa zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO2 footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint.


2      Doelstellingen

Belpa heeft om haar CO2-Footprint te verlagen een doelstelling voor haar scope 1 & 2 emissies geformuleerd. Aan deze doelstelling heeft Belpa een aantal maatregelen gekoppeld. 

 

Scope 1 & 2 doelstellingen Belpa

Belpa wil in 2017 ten opzichte van 2014 5% minder CO2 uitstoten*

*De doelstelling is gerelateerd aan het aantal productieuren.

 


Om de doelstelling te behalen heeft Belpa een aantal maatregelen geformuleerd:

 

Maatregel

Actie

Uitvoering

voortgang

Kantoor:

 

 

 

Palletkachel aanschaffen        

Oriëntatie mogelijkheden

2015

Pelletkachel is niet aangeschaft. De keuze is gemaakt om toch de CV-ketels door state-of-the art units te vervangen. De reden hiervoor is dat in het kantoor al heater/airco-combi’s hangen. Deze zijn in de winter prima te gebruiken als verwarming. We verwarmen dan bij mooi helder weer de ruimten dan netjes met de eigen opgewekte zonne-energie i.p.v. de cv-installatie omhoog te draaien. Bij het doorrekenen bleek de aanschaf van een pelletkachel niet meer interessant.   

Groene stroom inkopen (SMK keurmerk)

Oriëntatie mogelijkheden

2017

Dit kan pas vanaf eind 2017 in verband met het lopende contract.

Bewustwording medewerkers

Continu

-

Bewustwording medewerkers in productie krijgt continu aandacht om te zorgen dat processen die qua benodigde energie beter in de daguren kunnen worden gedaan ook zo worden ingepland.

Opslag van opgewekte energie d.m.v. batterijen

Moet geplaatst worden

2015

Energieopslag systeem is in werking. Dit wordt hoofdzakelijk gebruikt voor klantsessies als praatstuk om te laten zien wat er aan mogelijkheden zijn op dit gebied.

Aanschaf LED verlichting

 

2016

Sinds September 2016 is de complete verlichting in ons gebouw vervangen door LED-verlichting.

Uitbreiding PV Installatie

Uitbreiding PV

Voorjaar 2018

De installatie van de nieuwe PV panalen staat gepland voor het voorjaar van 2018.

Wagenpark

 

 

 

Bij aanschaf nieuwe auto wordt er een afweging gemaakt tussen budget en milieuklasse.

Continu

-

Autopark wordt bij vervanging alleen maar uitgebreid met auto’s die een bepaald milieukenmerk dragen. Budget wordt daaraan aangepast.

Medewerkers periodiek informeren over rijgedrag.

Continu

-

Medewerkers worden periodiek aangesproken over hun rijgedrag.3      Significante veranderingen

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven geldt 2013 als basisjaar. In deze paragraaf worden de veranderingen gepresenteerd.

 

 

2013

2014

 H1 - 2015

2015

 H1 - 2016

2016

 H1 - 2017

  

Scope 1

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

H1 2017 tov H1 2015

2016 tov 2013

Gasverbruik

37,6

37,6

19,3

37,9

19,0

54,2

27,1

41%

44%

Brandstofverbruik diesel

5,8

8,6

3,8

7,6

4,7

14,9

4,3

12%

156%

Brandstofverbruik benzine

18,3

16,0

7,5

13,8

6,2

8,2

4,9

-35%

-55%

 

61,8

62,2

30,6

59,3

29,9

77,3

36,2

19%

25%

          
          

Scope 2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

  

Elektraverbruik

41,1

38,9

18,0

35,0

15,5

30,4

12,6

-30%

-26%

Zakelijke km privéauto’s

1,3

1,6

0,9

1,5

0,5

0,7

0,4

-52%

-46%

Vliegreizen

0,7

2,0

1,4

1,7

0,9

1,3

1,8

26%

91%

 

43,1

42,6

20,3

38,3

16,9

32,4

14,8

-27%

-25%

          

Totaal scope 1 en 2

104,9

104,8

50,8

97,6

46,8

109,6

51,0

0%

5%

          

productieuren

13.764

17.977

7.771

15.106

8.944

14.300

5.500

-29%

4%

kg CO2 / uur:

7,62

5,83

6,54

6,46

5,23

7,67

9,28

42%

1%


   

Vanaf het jaar 2016 is er een duidelijke stijging van het gasverbruik te zien. Dit is te wijten aan een foutieve afstelling van de nieuwe ketels. Deze afstelling is inmiddels opgelost waardoor naar verwachting de CO2-Footprint vanaf de tweede helft van 2017 een daling zal inzetten.

 


 

Kwantificeringsmethoden

Voor het kwantificeren van de CO2 uitstoot is gebruik gemaakt van een voor Belpa op maat gemaakt model.

 

In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO2 uitstoot automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. Hierbij zijn de emissiefactoren uit de CO2 prestatieladder gehanteerd.

 

4      Emissiefactoren

Voor de inventarisatie van de CO2 uitstoot van Belpa over het jaar 2015 zijn de emissiefactoren uit de CO2 prestatieladder gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard gaande CO2 emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van de CO2 footprint. De emissiefactoren van Belpa zullen te allen tijde mee gaan met wijzigingen van de website CO2emissiefactoren.nl.

 

Er zijn geen “Removal factors” van toepassing.

 

5       Onzekerheden

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waardes. Alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2 footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering.

 

 

                                                                                                        

 
© Belpa BV - Nobelstraat 48 - 3846 CG Harderwijk - Tel. 0341-462020 - Kamer van Koophandel Harderwijk 08016318