Afdrukbare pagina
NederlandsEnglish
UW PARTNER IN ELEKTROTECHNIEK
Onze partners
Onze partners
Tripp lite
Tripp lite

Voortgang CO2-reductie eerste helft 2016 inzichtelijk

De afgelopen jaren is Belpa actief bezig met de reductie van haar CO2-uitstoot. Om dit inzichtelijk te maken presenteren wij ieder half jaar onze huidige CO2-uitstoot in vergelijking met de voorgaande jaren. 

Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De berekening wordt uitgevoerd voor scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies) conform de CO2-Prestatieladder en de ISO 14064-1. De CO2-footprint berekening van de eerste helft van 2016 wordt onderstaand gepresenteerd: 

                              

Om deze uitstoot te reduceren, heeft Belpa de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Scope 1 & 2 doelstellingen Belpa

Belpa wil in 2017 ten opzichte van 2014 5% minder CO2 uitstoten.

 

Voortgang
In onderstaand overzicht is de eerste helft van het jaar 2015 vergeleken met de eerste helft van het jaar 2016. Dit geeft een representatief overzicht van de voortgang. Deze is namelijk afhankelijk van de verschillende seizoenen.

 H1 - 2015

 H1 - 2016

Scope 1

ton CO2

ton CO2

H1 2016 t.o.v. H1 2015

Gasverbruik

19,2

18,9

-2%

Brandstofverbruik wagenpark diesel

3,8

4,7

24%

Brandstofverbruik wagenpark benzine

7,5

6,2

-17%

30,5

29,8

-2%

Scope 2

ton CO2

ton CO2

Elektraverbruik - grijs

18,0

15,5

-14%

Zakelijke km privéauto’s (algemeen)

0,9

0,5

-45%

Vliegreizen 700 - 2500

1,4

0,9

-36%

20,3

16,9

-17%

Totaal scope 1 en 2

50,8

46,7

-8%

kg CO2 / kengetal*:

6,54

5,23

-20%

  *Het gekozen kengetal is een combinatie van de omzet, productie uren en het aantal FTE. Voor meer informatie over het kengetal kan er contact worden opgenomen met Belpa. 


Voortgang van de maatregelen

  • Gebruik van plafondheaters gevoed door onze eigen zonnepanelen begint steeds meer eigen te worden bij alle medewerkers. Daardoor kan ook het gasverbruik beduidend worden gereduceerd, terwijl men absoluut niet in de kou zit.

  • In H2-2016 wordt de huidige verlichting vervangen door LED-verlichting. Door het gebruik van de LED-verlichting zal het energieverbruik verder worden vermindert.

  • Het huidige contract voor de levering van energie is voor een langere periode vastgezet. Zodra de contractperiode afloopt wordt er gekeken naar groene stroom die volledig afkomstig is uit Nederland.

  • Door de bedrijfsprocessen continu te blijven monitoren op de voortgang en de producten te clusteren voor bepaalde behandelingen wordt reductie op het energieverbruik behaald.

  • Continue innovatie aan producten en projecten om het energieverlies steeds verder te verminderen.
  

 
© Belpa BV - Nobelstraat 48 - 3846 CG Harderwijk - Tel. 0341-462020 - Kamer van Koophandel Harderwijk 08016318