Belpa BV

Aardfoutbewaking

Inleiding
Om een zwevend net te controleren op aardfouten is het normtechnisch verplicht om een aardfoutbewaking op te nemen in de MES - keten. Met aardfoutbewaking bedoelen we het controleren van de impedantie naar aarde. Waarom impedantie? Een MES - keten bestaat voornamelijk uit capaciteiten naar aarde, deze capaciteiten worden bij een impedantiemeting meegenomen in de meting

Wat zegt de norm?  
Bepaling 710.413.101 van de NEN 1010. 
Bij MES – ketens moet een isolatiebewakingstoestel zijn toegepast dat voldoet aan de volgende specifieke eisen:

Bender
Belpa B.V. maakt al jaren gebruikt van de bewakingsmodules van Bender. Waarom? In de zorgsector zijn de volgende aspecten cruciaal:  

Datasheet IZ 427