Belpa BV

De voortgang van de CO2-reductieplannen in het jaar 2017

De afgelopen jaren is Belpa actief bezig met de reductie van haar CO2-uitstoot. Om dit inzichtelijk te maken presenteren wij ieder half jaar onze huidige CO2-uitstoot in vergelijking met de voorgaande jaren.  

Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De berekening wordt uitgevoerd voor scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies) conform de CO2-Prestatieladder en de ISO 14064-1. De CO2-footprint berekening van het jaar 2017 wordt onderstaand gepresenteerd:
Om deze uitstoot te reduceren, heeft Belpa BV zich ten doel gesteld om in 2020 ten opzichte van 2014 5% minder CO2 uit te stoten.

 

 

Voortgang

In onderstaand overzicht wordt de voortgang van de CO2 uitstoot per jaar gepresenteerd:

 

2013

2014

 H1 - 2015

2015

 H1 - 2016

2016

 H1 - 2017

2017

 

Scope 1

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

2017 tov 2013

Gasverbruik

37,6

37,6

19,3

37,9

19,0

54,2

27,1

56,1

49%

Brandstofverbruik diesel

5,8

8,6

3,8

7,6

4,7

14,9

4,3

11,3

95%

Brandstofverbruik benzine

18,3

16,0

7,5

13,8

6,2

8,2

4,9

9,1

-51%

 

61,8

62,2

30,6

59,3

29,9

77,3

36,2

76,5

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scope 2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

 

Elektraverbruik 

41,1

38,9

18,0

35,0

15,5

30,4

12,6

28,3

-31%

Zakelijke km privéauto’s

1,3

1,6

0,9

1,5

0,5

0,7

0,4

0,7

-41%

Vliegreizen

0,7

2,0

1,4

1,7

0,9

1,3

1,8

2,6

269%

 

43,1

42,6

20,3

38,3

16,9

32,4

14,8

31,7

-27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal scope 1 en 2

104,9

104,8

50,8

97,6

46,8

109,6

51,0

108,2

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voortgang van de maatregelen