Belpa BV
Energieopwekking
13 juni 2018

Vandaag heeft Belpa met de eigen PV-installatie de grens van de 100MWh aan opgewekte energie overschreden.

Omgerekend betekent dit sinds de start in juni 2014 een vermindering van ca 56,6 ton aan CO² - vervuiling.

Dit zijn getallen waar we trots op mogen zijn.