Home    Vacatures       Sitemap    Contact   Uw privacy    Leveringsvoorwaarden
Afdrukbare pagina
NederlandsEnglish
UW PARTNER IN ELEKTROTECHNIEK
Onze partners
Onze partners
Tripp lite
Tripp lite

NEN 1010-7 rubriek 710:2007

Verleden, heden en de toekomst.
Vanaf het begin van de jaren 70 ontstond er meer behoefte aan extra veiligheidseisen. Dit kwam omdat er steeds meer complexere medische ingrepen plaatsvonden. Met complexere behandelingen wordt bedoeld dat de behandeling die een patiënt ondergaat steeds intensiever en nauwkeuriger wordt. Aan het galvanisch contact tussen de mens, de elektrische apparatuur en het voedende net werden steeds hogere eisen gesteld. Deze eisen kwamen voort uit de steeds verder vooruitstrevende medische technologie en het gebruik van geavanceerde elektrische apparatuur.

NEN 3134
In augustus 1976 verscheen onder de titel “Veiligheidseisen voor elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten” de eerste druk van de NEN 3134. Al snel daarna volgde veel kritiek op de in de praktijk hoge uitvoeringskosten van de norm. Verder waren er tal van discussies over diverse bepalingen en de interpretaties hiervan.

Na veel kritiek op het ontwerp verscheen in januari 1986 onder de titel “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten” de tweede druk van de NEN 3134.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste druk hadden betrekking op de classificatie van de medisch gebruikte ruimte. De verantwoording van de classificatie werd neergelegd bij de gebouwbeheerder. Verder werden de medisch gebruikte ruimten opgedeeld in vier veiligheidsklassen namelijk S0, S1, S2 en S3. De classificatie van een medisch gebruikte ruimte werd bepaald naar de aard van het galvanisch contact dat tussen een patiënt en een Medisch Elektrisch Toestel plaatsvindt.

In maart 1992 verscheen de derde druk van de NEN 3134 “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten”. In de derde druk zijn in alle hoofdstukken wijzigingen opgenomen. Vaak wijzigingen naar aanleiding van vragen uit de praktijk. Deze wijzigingen ontstonden door de technische vooruitgang wat de nodige vragen met zich mee bracht.

IEC 60364-7-710
In november 2002 verscheen de IEC 60364-7-710 onder de titel “Electrical Installations of Buildings, part 7-710: Requirements for special installations or locations-medical locations”. In deze norm wordt de classificatie van de medisch gebruikte ruimte aangeduid met groep 0, groep 1 en groep 2. De medische beschermingstransformator moet voldoen aan de IEC 61558-2.15:1999.
In tegenstelling tot wat wij in Nederland prefereren, voldoe je internationaal met een isolatiebewaking (meting ohms). Uiteraard moeten deze isolatiefouten worden gemeld. Er worden vreemd genoeg geen eisen gesteld tot het geïsoleerd opstellen van metalen of vreemd geleidende delen.

NEN 1010-7/A3
In oktober 2005 is tijdens de beurs elektrotechniek de NEN 1010-7/A3 gepresenteerd. De NEN 1010-7/A3:2005 is op het moment dit van schrijven nog niet opgenomen in het bouwbesluit, maar wordt op basis van het gelijkheidsprincipe veelvuldig toegepast.

De NEN 1010/A3:2005 bestaat uit twee delen: deel 7 rubriek 710 en deel 8 rubriek 8.710. In rubriek 710 staat een al dan niet aangevulde vertaling van de IEC 60364-7-710:2002. Bepalingen uit de NEN 3134:1992 waar we niet om heen kunnen zijn opgenomen in rubriek 8.710.

Rubriek 710 bestaat uit:
 • 710.1 onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten;
 • 710.2 termen en definities;
 • 710.4 beschermingsmaatregelen;
 • 710.5 keuze en installatie van elektrisch materieel;
 • 710.6 inspectie.
Rubriek 8.710 bestaat uit:
 • 8.710.2 termen en definities;
 • 8.710.4 beschermingsmaatregelen;
 • 8.710.5 keuze en installatie van elektrisch materieel;
 • 8.710.6 inspectie.
Inhoudelijk (bepalingtechnisch) is de NEN 1010-7/A3:2005 verdeeld in twee rubrieken met een gelijkmatige opbouw. De classificatie van de medisch gebruikte ruimte wordt aangeduid met klasse 0, klasse 1, klasse 2 of klasse 3. De verantwoordelijken in het classificatieproces worden duidelijk omschreven. De medische beschermingstransformator moet voldoen aan de NEN-EN-IEC 61558-2.15:1999. Introductie van de MES – keten, medisch elektrische scheiding. In Nederland aardfoutbewaking (meting impedantie); uiteraard moeten deze aardfouten worden gemeld. De bepalingen voor de elektrische installatie voor veiligheidsdoeleinden is volledig overgenomen uit de IEC 60364-7-710:2002.

In 2006 zijn in de NPR 5310 de volgende bladen toegevoegd.
 • blad 44, Medisch gebruikte ruimten in woningen;
 • blad 45, Medisch gebruikte ruimten in diergeneeskundige klinieken en praktijken van dierenartsen;
 • blad 46, Potentiaalvereffening in medisch gebruikte ruimten.

NEN 1010-7 rubriek 710
In oktober 2007 is tijdens de beurs Elektrotechniek een geheel nieuwe editie van de NEN 1010 verschenen. Ook rubriek 710 van deel 7 is opgenomen in de geheel vernieuwde NEN 1010:2007. Deze NEN 1010:2007 bestaat (net zoals vroeger) uit één geheel, dus geen losse delen meer.

Waar in de NEN 1010-7/A3:2005 nog een duidelijke scheiding tussen rubriek 710 (IEC 60364-7-710:2002) en rubriek 8.710 (NEN 3134:1992) zichtbaar was, zijn nu van beide rubrieken de bepalingen netjes in elkaar geschoven. Momenteel wordt er bij Cenelec gewerkt aan het harmonisatiedocument 60364-7-710 in voorbereiding op de Europese installatienorm.

Ook deze norm zal:

 • nieuwe inzichten met zich meebrengen;
 • verbetering van bestaande technieken aanmoedigen;
 • geheel nieuwe technieken toestaan.
© Belpa BV - Nobelstraat 48 - 3846 CG Harderwijk - Tel. 0341-462020 - Kamer van Koophandel Harderwijk 08016318